Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 217) 33 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 03-07-2020 Son Geçerlilik Saati 16:30
Tarih 29-06-2020
Duyuru Detayı

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye 03/07/2020  tarihi saat 16:30'a kadar fiyat gönderilecektir. Şartnamesi olan alımlarda "Şartnameyi okudum ve kabul ettim" ibaresi teklif mektubuna yazılmalıdır.

ONAY NO: 217

TEKLİFLERİNİZİ ONLİNE VERMENİZ GEREKMEKTEDİR.

ONLİNE TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN OTOMASYONA GİRİŞ İ TIKLAYARAK FİRMA YENİ ÜYELİK BİLGİLERİNİZİ TAM VE EKSİKSİZ DOLDURDUKTAN SONRA MAİLİNİZE GELECEK AKTİVASYON KODU İLE ÜYELİĞİNİZİ AKTİF HALE GETİRDİKTEN SONRA TEKLİF VERMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

DİLEK ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİZLE İLGİLİ LÜTFEN bapsatinalma@konya.edu.tr ADRESİNE MAİL ATMANIZI RİCA EDERİZ.


1: Markalar belirtilecek, belirtilmeyen malzemelere ilişkin teklifler işleme alınmayacaktır.
2: Online sayfamızdaki teklif mektubu kullanılacak, farklı şekildeki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
3: Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir. Teklif edilen cihazların marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
4: Ürünlere ilişkin teslimat süreleri teklif mektuplarında mutlaka belirtilmelidir. Süreleri belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen malzemeler iptal edilecektir.
5: Tekliflerde verilen birim tutar toplam tutar kısmı açık ve doğru hesaplanmalıdır. Yanlış hesaplamalar verildiği şekliyle dikkate alınacaktır.
6: Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
7: Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında gerekli eğitim verilecektir.
8: Teklifler TL olarak verilmelidir.
TEKLİF VEREBİLMENİZ İÇİN LÜTFEN bap.erbakan.edu.tr ADRESİMİZİ ZİYARET EDİNİZ.


Satınalınacak ürünler (Onay No: 217)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 DMEM F-12 500 Mililitre Proje Teknik Şartnamesi.doc
2 DMEM (Yüksek Glikoz) 500 Mililitre
3 DMEM (Düşük Glikoz) 500 Mililitre
4 RPMI 500 Mililitre
5 Fitohemaglutinin (PHA) 5 Mililitre
6 DMSO 500 Mililitre
7 Density Gradient Media 15 Mililitre
8 L-Glutamin (200mM) 100 Mililitre
9 FBS Superior 500 Mililitre
10 Trypsin-EDTA solution 0.25%, sterile-filtered, Sigma: T4049 100 Mililitre
11 PBS (Phospated buffered saline) 10X 500 Mililitre
12 Penisilin-Streptomisin 100 Mililitre
13 First strand cDNA sentez kiti 100 assays 100 Adet
14 Bisakrilamid (Elektroforez için) 25 Gram
15 Metanol (HPLC-grade) 2.5 Litre
16 Trizol 100 Mililitre
17 DAPI 5 Miligram
18 BSA (bovine serum albumin) toz 50 Gram
19 SDS 100 Gram
20 PMSF (Phenylmethanesulfonyl fluoride) 5 Gram
21 RIPA buffer 100 Mililitre
22 Fenol 100 Mililitre
23 Fenol Kloroform İzoamilalkol 25:24:1 100 Mililitre
24 İzopropanol 2.5 Litre
25 DNase-1 Enzimi (2000 Unite) 1 Mililitre
26 RNase Enzimi (1000 Unite) 50 Miligram
27 EZ DNA Methylation-Direct Kit 50 Adet
28 HRM Master Mix (Kit) 5 Mililitre
29 Sitrat Buffer pH:6.0 100 Mililitre
30 Pepsin (2500/3500U/mg) 100 Mililitre
31 Syber green 500 Adet
32 Clarity Western ECL Substrate 500 Mililitre
33 PVDF membran (0,22 mikron) 1 roll 1 Adet

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__