Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 156) 136 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 27-03-2020 Son Geçerlilik Saati 16:30
Tarih 20-03-2020
Duyuru Detayı

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye 27/03/2020  tarihi saat 16:30'a kadar fiyat gönderilecektir. Şartnamesi olan alımlarda "Şartnameyi okudum ve kabul ettim" ibaresi teklif mektubuna yazılmalıdır.

ONAY NO: 156

TEKLİFLERİNİZİ ONLİNE VERMENİZ GEREKMEKTEDİR.

ONLİNE TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN OTOMASYONA GİRİŞ İ TIKLAYARAK FİRMA YENİ ÜYELİK BİLGİLERİNİZİ TAM VE EKSİKSİZ DOLDURDUKTAN SONRA MAİLİNİZE GELECEK AKTİVASYON KODU İLE ÜYELİĞİNİZİ AKTİF HALE GETİRDİKTEN SONRA TEKLİF VERMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

DİLEK ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİZLE İLGİLİ LÜTFEN bapsatinalma@konya.edu.tr ADRESİNE MAİL ATMANIZI RİCA EDERİZ.


1: Markalar belirtilecek, belirtilmeyen malzemelere ilişkin teklifler işleme alınmayacaktır.
2: Online sayfamızdaki teklif mektubu kullanılacak, farklı şekildeki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
3: Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir. Teklif edilen cihazların marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
4: Ürünlere ilişkin teslimat süreleri teklif mektuplarında mutlaka belirtilmelidir. Süreleri belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen malzemeler iptal edilecektir.
5: Tekliflerde verilen birim tutar toplam tutar kısmı açık ve doğru hesaplanmalıdır. Yanlış hesaplamalar verildiği şekliyle dikkate alınacaktır.
6: Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
7: Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında gerekli eğitim verilecektir.
8: Teklifler TL olarak verilmelidir.
TEKLİF VEREBİLMENİZ İÇİN LÜTFEN bap.erbakan.edu.tr ADRESİMİZİ ZİYARET EDİNİZ.


Satınalınacak ürünler (Onay No: 156)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Asetonitril, 2,5 lt 8 Adet Kimyasal Listesi Teknik Şartname.docx
2 Metanol (MS grade) 2.5lt 8 Adet
3 Metanol (LC grade) 2.5 lt 4 Adet
4 Formik Asit ,% 88-91, 1 Adet
5 Etanol (LC grade) 2.5 lt 4 Adet
6 Amonyum format reaktif derecesi, 100 g 1 Adet
7 Amonyum asetat reaktif derecesi, ;98% 500 g 1 Adet
8 Sodyum Hidroksit ;98% 500 gr 1 Adet
9 Potasyum Hidroksit ;85% 500 gr 1 Adet
10 Hidroklorik Asit% 37 2,5 lt 1 Adet
11 Sülfürik Asit 2,5 lt 1 Adet
12 Nitrik Asit % 65 2,5 lt 1 Adet
13 Amonyak Çözeltisi % 25 2,5 lt 1 Adet
14 Kloroform 2,5 lt 3 Adet
15 1,2-Dikloro Benzen 2,5 lt 1 Adet
16 N-Heptan 2,5 lt 1 Adet
17 N-Heksan 2,5 lt 2 Adet
18 Etil asetat 2,5 lt 1 Adet
19 Toluen 2,5 lt 1 Adet
20 Dimetil Sülfoksit 2,5 lt 1 Adet
21 Aseton 2,5 lt 2 Adet
22 Etilendiamintetraasetik asit susuz 500 gr 1 Adet
23 Asetik Asit 96% 2,5 lt 1 Adet
24 sodyum asetat,susuz ;99.0, 500 gr 1 Adet
25 Sodyum bikarbonat, ;99.7%, 500 gr 1 Adet
26 Sodyum karbonat susuz, toz, 500 gr 1 Adet
27 Fosforik asit 2,5 lt 1 Adet
28 Petrol Eteri, 5 lt 1 Adet
29 Dietileter, 5 lt 1 Adet
30 Temizleme çözeltisi, 5 lt 2 Adet
31 kalsiyum klorür susuz ;93.0%, 2,5 kg 1 Adet
32 2-Propanol 2,5 lt 1 Adet
33 Sikloheksan 2,5 lt 1 Adet
34 Potasyum fosfat monobasik susuz ≥% 99, 500 gr 1 Adet
35 Potasyum fosfat dibazik ;98, 500 gr 1 Adet
36 Sodyum fosfat dibazik susuz, ;% 99, 500 gr 1 Adet
37 filtre kağıdı - kantitatif 110 mm - mavi bant - yavaş akış hızı - 100 adet / paket 5 Paket
38 filtre kağıdı - kantitatif 110 mm - beyaz bant - orta akış hızı - 100 adet / paket 5 Paket
39 filtre kağıdı - kantitatif - 10 mm hızlı akış hızı - 100 adet / paket 5 Paket
40 Kaba Filtre Kağıdı / 60 gr/m2, 40x40 cm - 250 adet/pk 1 Paket
41 pipet ucu - şeffaf - 10 ul - paket - 1000 adet / paket 1 Paket
42 pipet ucu - şeffaf - 200 ul - paket - 1000 adet / paket 1 Paket
43 pipet ucu - şeffaf - 1000 ul - paket - 1000 adet / paket 1 Paket
44 pipet ucu - şeffaf - 5000 ul - paket - 250 adet / paket 4 Paket
45 Balon Evaporatör NS Şilifli, 500 ml 5 Adet
46 Balon Evaporatör NS Şilifli, 250 ml 5 Adet
47 Balon Evaporatör NS Şilifli, 100 ml 5 Adet
48 NS Adaptör, dişi: 29, erkek:14 5 Adet
49 NS Adaptör, dişi: 14, erkek:29 5 Adet
50 Pipet, 0,5ml 10 Adet
51 Dereceli Pipet 1 ml 10 Adet
52 Dereceli Pipet, 5 ml 10 Adet
53 Dereceli Pipet, 10 ml 10 Adet
54 Dereceli Pipet, 25 ml 10 Adet
55 Dereceli Pipet, 50 ml 10 Adet
56 eldiven nitril M 5 Adet
57 eldiven nitril L 5 Adet
58 pi-pump - 2 ml kapasiteli 5 Adet
59 pi-pump - 10 ml kapasiteli 5 Adet
60 pi-pump - 25 ml kapasiteli 5 Adet
61 Desikatör Vakumlu - 240 mm (Silika jel dahil) 1 Adet
62 şırınga filtre - PTFE - 0,45/25 - 100 adet / paket 5 Paket
63 şırınga filtre - PTFE - 0,20/25 - 100 adet / paket 5 Paket
64 Beher, dereceli 10 ml 5 Adet
65 Beher, dereceli 25 ml 5 Adet
66 Beher, dereceli 50 ml 5 Adet
67 Beher, dereceli 100 ml 5 Adet
68 Beher, dereceli 250 ml 5 Adet
69 Beher, dereceli 600 ml 5 Adet
70 Beher, dereceli 1000 ml 5 Adet
71 Erlen, Dar Boyunlu Dereceli, 25 ml 5 Adet
72 Erlen, Dar Boyunlu Dereceli, 50 ml 5 Adet
73 Erlen, Dar Boyunlu Dereceli, 100 ml 5 Adet
74 Erlen, Dar Boyunlu Dereceli, 250 ml 5 Adet
75 Erlen, Dar Boyunlu Dereceli, 500 ml 5 Adet
76 Erlen, Dar Boyunlu Dereceli, 1000 ml 5 Adet
77 Balon Joje Kapaklı NS Şilifli Boro 10 ml 5 Adet
78 Balon Joje Kapaklı NS Şilifli Boro 20 ml 5 Adet
79 Balon Joje Kapaklı NS Şilifli Boro 50 ml 5 Adet
80 Balon Joje Kapaklı NS Şilifli Boro 100 ml 5 Adet
81 Balon Joje Kapaklı NS Şilifli Boro 250 ml 5 Adet
82 Balon Joje Kapaklı NS Şilifli Boro 500 ml 5 Adet
83 Balon Joje Kapaklı NS Şilifli Boro 1000 ml 5 Adet
84 Balon Kısa Boyunlu Dibi Düz NS Şilifli, 50 ml 5 Adet
85 Balon Kısa Boyunlu Dibi Düz NS Şilifli, 100 ml 5 Adet
86 Balon Kısa Boyunlu Dibi Düz NS Şilifli, 250 ml 5 Adet
87 Balon Kısa Boyunlu Dibi Düz NS Şilifli, 500 ml 5 Adet
88 Mezür Uzun Form Borosilikat 25 ml 5 Adet
89 Mezür Uzun Form Borosilikat 50 ml 5 Adet
90 Mezür Uzun Form Borosilikat 100 ml 5 Adet
91 Mezür Uzun Form Borosilikat 250 ml 5 Adet
92 Mezür Uzun Form Borosilikat 500 ml 5 Adet
93 Düz Büret Teflon Musluklu 50 ml 5 Adet
94 Ayırma Hunisi Armudi Teflon Musluklu, 100 ml 5 Adet
95 Ayırma Hunisi Armudi Teflon Musluklu, 250 ml 5 Adet
96 Ayırma Hunisi Armudi Teflon Musluklu, 500 ml 5 Adet
97 Ayırma Hunisi Armudi Teflon Musluklu, 1000 ml 5 Adet
98 parafilm - 100 x 38 mm 5 Adet
99 Cam pamuğu 1 kg 1 Adet
100 Pastör Pipeti 250'lik Paket, 150 mm 5 Adet
101 Pastör Pipeti 250'lik Paket, 230 mm 5 Adet
102 tüp standı - demonte 5 Adet
103 Plastik Piset, 500 ml 5 Adet
104 spatül - paslanmaz çelik - mikro kaşıklı - 150 mm 5 Adet
105 spatül - paslanmaz çelik - düz oluklu - 150 mm 5 Adet
106 spatül - paslanmaz çelik - makro kaşıklı - 150 mm 5 Adet
107 pens - paslanmaz çelik - genel amaçlı - düz - yuvarlak uçlu - 130 mm 5 Adet
108 fırça - büret için 5 Adet
109 fırça - standard tüpler için 5 Adet
110 fırça - dar çaplı tüpler için 5 Adet
111 fırça - küçük şişeler için 5 Adet
112 Ependorf Tüpü (2 mL) 1000 Adet
113 Steril enjektör (2mL) 500 Adet
114 Steril enjektör (5mL) 500 Adet
115 Steril enjektör (10mL) 500 Adet
116 Falkon tüpü, ucu oval (15 mL) 500 Adet
117 Falkon tüpü, ucu oval (50 mL) 500 Adet
118 Falkon tüpü, ucu düz (15 mL) 500 Adet
119 Falkon tüpü, ucu düz (50 mL) 500 Adet
120 HCl, 2.5 L 1 Adet
121 HNO3, 2.5 L, %99,9 2 Adet
122 HF, 2.5 L 1 Adet
123 SANTRİFÜJ TÜPÜ Konik Tabanlı Vida Kapaklı 50ml, 30 x 120 mm, Steril Olmayan, 50 adet/Torba 5 Paket
124 Santrifüj tüpü - Şeffaf - Etekli - Vida Kapaklı 50ml, 30 x 120 mm, Steril Olmayan, 50 adet/Torba 2 Paket
125 SANTRİFÜJ TÜPÜ Konik Tabanlı Vida Kapaklı 15 ml, Steril Olmayan, 100 adet/Torba 10 Paket
126 Tuning Solution for ICP-MS 7500cs 1 Adet
127 Multi-element calibration standard-2A, 10 mg/L 1 Adet
128 Multi-element calibration standard-3, 10 ug/mL 1 Adet
129 Gold Standard Solution Traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 2 mol/l ,100 ml 1 Adet
130 Dual Mode 1 Solution 1 Adet
131 Dual Mode 2 Solution 1 Adet
132 Havan seti 2 Adet
133 Cam Nebülizör 1 Adet
134 Temas açısı şırıngası (1 ml hacimli, vida adımlı) 1 Adet
135 Grid 3 Paket
136 İletken bant 3 Paket

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__